Chính sách tăng thu nhập nông thôn và giảm đói nghèo (P7)

Mỉa mai thay, những cơ quan marketing như vậy thường hay loại bỏ những ngưòi buôn bán ngũ cốc cạnh tranh xuat khau lao dong nhỏ hơn đóng vai trò nhân viên hoặc những người phân phối cho các doanh nghiệp nông nghiệp lớn, có uy thế. Hơn nữa, những người trung gian tư nhân hoặc phụ nữ hoạt động trong thị trường cạnh tranh thích lập đơn giá mới thấp hơn so với xí nghiệp nhà nước thường xuyên giữ độc quyền. Hơn nữa, chứng cớ thực nghiệm cho thấy rằng, thị trường nông nghiệp tương đối có hiệu duhoctructuyen.vn quả trong việc truyền đạt thông tin giá cả, thực hiện những khuyến khích, phân bố sản xuất giữa các hàng hóa và định tỉ lệ hàng hóa cho người tiêu dùng.

Các chỉnh sách giá và tỉ giá hối đoái

Sự mô phỏng tác động của những can thiệp của chính phủ bằng chính sách của Irma Adelman và Sherman Robinson nêu lên đã răn đe về sự hạn chế của các dự án phát triển nông dịch vụ kế toán trọn gói thôn đối với những yếu tố co' tác dụng tăng nãng suất nông nghiệp – tạo nên nhiều máy móc và tín dụng hơn; cải tiến thủy nông, phân bón, và hạt giống; bổ sung công nghệ mới; tăng cường dịch vụ quảng canh v.v… Mức sản xuất nông nghiệp tăng lên và cầu không co dãn thường làm giảm giá trị trao đổi trong nông nghiệp cũng như thu nhập thực tế ở nông thôn và làm tăng tình trạng bất công giữa thành thị-nông thồn trong thời gian ngán hạn.

Do vậy, để giảm sự đối nghèo ở nông thôn, các chương trình định hướng sản xuất phải kết hợp với chính sách giá và tỉ giá hối đoái, dịch vụ nông thôn cải thiện cải cách ruộng đất, hợp tác nông dán và công nghiệp nông thôn hơn nữa. Những nghiên cứu thực nghiệm cho thấy độ co dán cung dài hạn cao trong nông nghiệp của các nước kém phát triển (nghĩa là, mức thay đổi phần trăm cao trong lượng cung tương ứng với mức thay đổi 1 phần trăm trong giá cả). Dài hạn co' nghĩa là người chủ nông trại có thể thay đổi những hec-ta đất đã dành cho những cây trồng nhất định. Để đáp ứng sức ép của người tiêu dùng, chính phủ các nước kém phát triển thường xuyên hình thành mức sản xuất tối đa, giá bán buôn hoặc bán lẻ của lương thực.

Nhưng tác động dài hạn của các chính sách như vậy, khi độ co dãn cung cao nhất định, có thể làm tăng giá cả do sản xuất trong nước không được khuyên khích và do tăng nhập khẩu. Tác động này đã xảy ra ở Argentina hồi cuối những năm 1940. Những biện pháp tiếp theo của chính phủ để tăng giá tương đối của nông sản vào đầu những năm 50 đã không kích thích được sản lượng như đã mong đợi, bởi vì các chủ nông trại đã cảm thấy giá cả có lợi hơn sẽ có thể không phải là thường xuyên. Bao cấp cho lương thực chi là một cách để giảm giá tiêu dùng lương thực mà không làm tổn hại đến các khuyến khích sản xuất (thậm chí cả ở các nước Xã hội chủ nghĩa).

website http://dolotdep.info cung cấp rất nhiều nội dung hữu ích, và bài viết bạn đang xem là tại chuyên mục Trang trí nhà cửa.

Leave a Reply