Con Thêu nó cũng có quyền đi cặp trai

Khảo làm theo như cái máy khi thấy mũi lao nhọn hoắt chỉ cách mình không đầy một tấc.

– Bây giờ thì vô nhà, tất cả tụi bay vô nhà coi.

Chờ cho cả ba ngồi xuống bên chiếc bàn giữ nhà, bà Năm mới chao chát với Khảo:

– Bay tưởng bay làm thế là bay giữ được vợ bay sao? Phải tao, tao cũng bỏ. Mà không phải tao, tao thiến http://enbac.com/Ha-Noi/c278/Do-choi-cho-be mày rồi. Đàn ông gì mà hèn. Mày không thấy người ta lội ruộng quanh năm đó sao? Bay không thấy người ta chạy xe ôm xe lôi đó sao. Người vẫn sống vậy. Bay giận ai thì giận, vợ con bay nó có tội tình gì mà bay giận nó chớ? Tao nói thiệt, bay đi cặp gái thì con Thêu nó cũng có quyền đi cặp trai vậy? Bay có lỗi trước mà. Nhưng con Thêu nó là người đàng hoàng. Nó ở đây với tao bấy nhiêu ngày rồi tao kho6ntg thấy nó khuất tất exciter 150 điều gì. Chỉ cái thằng Phiên này là ngu. Mắc gì bay phải can thiệp chuyện người ta. Nó sao kệ cha nó đi, mắc mớ gì bay phải làm chuyện bao đồng? Nhưng thằng Khảo nghe đây:mày phải cám ơn thằng Phiên mới đúng. Nó không gởi con Thêu ở đây coi chừng bay mất vợ rồi đó nghe không …Rồi tao nói bấy nhiêu lời thôi, bay muốn nói gì bay nói đi coi.

Cả ba áo vest nữ công sở ngồi yên lặng. Lát sau Phiên mới lên tiếng:

– Khảo này, nói gì thì nói cậu cũng còn ít tuổi hơn tôi. Những gì cậu nghĩ, Thêu đã nói tôi nghe hết rồi. Người đàn ông coi sự nghiệp làm trọng, nhưng đâu cứ vì thất bại sự nghiệp mà trút khổ cho vợ con. Tôi công nhận với cậu là tôi có cảm tình với Thêu, nhưng có dì Năm đây biết, chưa bao giờ chúng tôi làm chuyện có lỗi với cậu. 

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Siêu xe trong website http://dolotdep.info

Leave a Reply