Nhu không có một đồng vốn riêng nào

Nhu không có một đồng vốn riêng nào. Nhượng trái lại, chẳng bao lâu có bạc trăm. Nhượng sắm quần nọ áo kia, khuyên  vàng,  xà  tích.  Những  ngày  rước sách,  hội  hè,

Nhượng thắng bộ vào, trông nổi đình đám lắm. Các cậu trai làng trông thấy đều tít mắt lại. Các bà mẹ sắp hỏi vợ cho con cũng để ý nhiều. Thật ra thì các bà chẳng ưa gì những cô làm đỏm thế đâu. Nhưng muốn làm đỏm phải có tiền. Khuyên vàng, xà tích là tiền. Quần áo cũng là tiền.

Khi nó về nhà mình thì nó đem theo http://metropoliscity.net/ cả những thứ ấy về. Của nó cũng như của con mình. Mà tiền của chẳng bao giờ nên chê cả! Huống hồ Nhượng lại có tiếng là gái đảm và nhiều vốn liếng. Chỉ phải cái hơi cứng cổ. Nhưng khi con dâu làm ăn, lo liệu được đâu ra đấy, thì mình còn phải nói động đến nó làm gì? Mà khi mình đã không nói động đến cái chân lông nó, thì dẫu nó có cứng cổ cũng chẳng làm gì mình được! Người ta cân nhắc Nhượng như thế ấy. Người ta thấy lấy Nhượng thì lợi nhiều hơn hại. Bởi thế nên những đám ngấp nghé Nhượng thì nhiều lắm.. Còn Nhu? Nhu thích sự khiêm nhường. Nhu có biết diện là gì đâu! Và nếu Nhu có muốn diện, cũng không có tiền mà diện. Bà mẹ chỉ thích tiêu ít được chừng nào hay chừng ấy. Bà chỉ may cho con  những  quần  áo  thường, đủ mặc  thôi.  Còn  đứa  nào muốn hoa hòe hoa sói, cứ bỏ tiền túi ra mà hoa hòe hoa sói. Bà không cấm!. Chắc trong bụng bà nghĩ thế. Và chắc trong bụng bà cũng đinh ninh rằng: chẳng nhiều thì ít, thế nào Nhu cũng giấu bớt được ít nhiều vốn liếng: con gái, dại đến đâu mà chả biết ăn cắp tiền của mẹ! Nếu Nhu 

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Siêu xe trong website http://dolotdep.info

Leave a Reply