Quan hệ giữa lượng hàng hóa và giá bán

Quan hệ này giữa lượng hàng hoá sản xuất và giá (bán) của nó, tạo nên đường cung sản xuất. Người ta chỉ ra rằng lượng sản xuất là một hàm về giá. Chi phí cận biên: Là chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm một đơn vị hàng hoá. Việc sản xuất thêm một lượng hàng hoá đòi hỏi tăng thêm chi phí (mua nguyên liệu; trả lương). Khi sản xuất gia tăng thì đơn giá của hàng hoá này chứng minh tài chính giảm xuống. Song vượt qua một mức sản xuất nào đó, đơn giá này lại tăng lên cùng vód lượng sản xuất.

Có nghĩa là mỗi một đơn vị hàng hoá được sản xuất thêm chi phí đắt hơn đơn vị hàng hoá sản xuất trước đó

 Tổng cầu là lượng háng hoá mà tổng thể các tác nhân kinh tế muốn mua. Tổng cung càng lớn thì giá cả hàng hoá sẽ càng thấp. Hiệu ứng nội sinh: Đối với một hoạt động cụ thể, tổng thể các yếu tố không được tính đến trong phân http://dichvuketoanthues3.com/dich-vu-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam/ tích kinh tế truyền thống vẫn mang lại hậu quả kinh tế. Ví dụ như nếu không có một khung pháp lý đặc biệt, người sản xuất sẽ không chú ý đến vấn đề chất thải độc hại mà họ gây ra, các rác thải độc hại này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường, và do đó có thể làm tăng các khoản chi phí xã hội do số bệnh nhân tăng lên. 

Giá linh hoạt (của cầu) là tính nhạy cảm của đường cầu về một sự thay đổi của một mức giá. Thực ra, tính linh hoạt của lượng cầu chính là quan hệ giữa các biến động của mức giá tương ứng. dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm Nếu ta nói tính linh hoạt của một hàng hoá là 2, có nghĩa là nếu mức giá của hàng hoá tăng lên (hoặc giảm đi) 1% sẽ kéo theo lượng cầu giảm đi (hoặc tăng thêm) 2%, (đối với các doanh nghiệp thì tính linh hoạt của cầu so với giá cả là một dữ liệu khó xác định). Cũng theo cách này, người ta xác định mức thu nhập linh hoạt, là sự biến động của lượng cầu so vói sự thay đổi thu nhập của người tiêu dùng.

Hàm số thoả dụng là sự thể hiện sở thích của người tiêu dùng nhằm kết hợp ở mỗi tập hợp hàng hoá X một số u (x) phân biệt độ thoả dụng với số u (y) của tập hợp hàng hoá y. Vì thế, nếu người tiêu dùng thích tập hợp X hơn tập hợp y thì hàm số u (x) “đo lường” độ thoả dụng X sẽ cao hơn số u (y) tương ứng với hàng hoá y. Song cần phải lưu ý rằng trật tự giữa hai số này là quan trọng. Nếu u (x) = 4 và U(y)= 2 thì điều này có nghĩa là người tiêu dùng thích hợp hàng hoá X hơn tập hợp y 2 lần.

Thông tin hữu ích liên quan đến Siêu xe bạn có thể xem nhiều tại website http://dolotdep.info

Leave a Reply