Thực trạng văn hoá doanh nghiệp ở Việt Nam

Nhìn nhận một cách tổng quát, chúng ta thấy văn hoá trong các cơ quan và doanh nghiệp ỏ nước ta còn có những hạn chế nhất định. Đó là một nền văn hoá được xây dựng trên nền tảng dân trí thấp và phức tạp do những yếu tố khác ảnh hưởng tối; môi trường làm việc có nhiều bất cập, dẫn tới có cái nhìn hạn hẹp; chưa có quan niệm đúng đắn về cạnh tranh và hợp tác, làm việc chưa có tính chuyên nghiệp; còn bị ảnh http://dichvuketoanthues3.com hưỏng bởi các khuynh hướng cực đoan của nền kinh tế bao cấp; chưa có sự giao thoa giữa các quan điểm đào tạo cán bộ quản lý; chưa có cơ chế dùng người, có sự bất cập trong giáo dục đào tạo nên chất lượng chưa cao.

Thực trạng văn hoá doanh nghiệp ở Việt Nam

Mặt khác, văn hoá doanh nghiệp còn bị những yếu tô" khác ảnh hưởng tối như: nền sản xuất nông nghiệp nghèo nàn và ảnh hưỏng của tàn dư đế quốc, phong kiến… Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất Chứng minh tài chính quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, tư liệu, thông tin… nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được. Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người, mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ.

Văn hoá của doanh nghiệp được thể hiện ở phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo và tác phong làm việc của nhân viên. dịch vụ kế toán trọn gói Với đối tác khi quan hệ thì ngoài việc quan tâm tới lợi nhuận của công ty họ còn đánh giá doanh nghiệp qua văn hoá của doanh nghiệp đó. Nhiều người cho rằng, văn hoá kinh doanh là thứ đến sau, là chuyện "phú quý sinh lễ nghĩa" của những doanh nghiệp lớn mạnh và thành đạt. Như vậy, họ đã hiểu chưa thật thấu đáo về văn hoá doanh nghiệp và điều đó có thể khiến những doanh nghiệp nhỏ không bao giò lớn mạnh và thành đạt được. Vì vậy mới nói, văn hoá doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp đó. Lí do là:

Hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp bao giò cũng gồm có 3 yếu tố: Con người, sản phẩm dịch vụ và lợi nhuận. Cung cách đối xử vối những yếu tô" này sẽ tạo nên đặc trưng văn hoá riêng của mỗi doanh nghiệp và cũng quy định luôn cả tương lai phát triển của doanh nghiệp đó. ĐỐI với những doanh nghiệp xem lợi nhuận là tối thượng, đặt nó lên hàng đầu thì chủ doanh nghiệp sẵn sàng kinh doanh bất cứ sản phẩm gì, không cần biết đến chất lượng, mẫu mã, uy tín… nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất. Đồng thòi, yếu tố con người những nhân viên làm ra sản phẩm hoặc khách hàng đều được coi là công cụ để người chủ doanh nghiệp khai thác làm giàu. Quan niệm này dẫn đến kiểu làm ăn chộp giật, không đem lại niềm tin và sự tôn trọng cho nhân viên cũng như khách hàng, điều tất yếu là không thể tồn tại lâu dài.

Hãy cho chúng tôi những nhận xét về chủ đề Giáo dục để chúng tôi ngày càng có nhiều sự hoàn thiện hơn cho website http://dolotdep.info

Leave a Reply