Vậy ai là người thực sự bỏ chi phí trong trường hợp này?

Vốn chủ sở hữu có thể giúp bạn tránh được vấn đề này vì nó không làm tăng chi phí hoạt động của bạn. Một nhân viên có thể được trả 10 đô-la một giờ tiền lương cơ bản, nhưng con số ấy sẽ là gấp hai, gấp ba lần dưới dạng sự tăng lên của giá cổ phiếu mà công ty không hề mất thêm một đồng chi phí nào, ít nhất là theo cách thông thường.

Vậy ai là người thực sự bỏ chi phí trong trường hợp này? Hầu hết mọi người sẽ nói đó là các cổ đông khác, bởi giá trị cổ phần mà họ nắm trong tay sẽ giảm xuống. Về mặt kỹ thuật mà nói thì điều này không sai, khi bạn chia một chiếc bánh cho càng nhiều người thì phần của mỗi người sẽ càng nhỏ đi. Nhưng điều đó chưa tính đến sự tăng giá cổ phiếu do việc chia sẻ quyền sở hữu đem lại.

Tôi không nói là việc tăng giá này tự http://karofi.com/ nó xảy ra. Bạn và những người cùng nắm giữ vốn chủ sở hữu cần tận dụng lợi thế mà đòn bẩy này mang đến. Nếu bạn có thể nói cho họ biết lợi thế này là gì, nó hoạt động ra sao và làm cách nào họ thay đổi giá trị của nó, bạn có thể chiến thắng được hệ quả đến từ tác động của việc giảm giá cổ phần. Chiếc bánh sẽ to lên và phần của mỗi người cũng vậy. Trong trường hợp này, lợi ích của việc chia sẻ quyền sở hữu sẽ tự nuôi sống bản thân nó. 

Bài viết bạn đang xem trong chuyên mục Món ngon tại website http://dolotdep.info

Leave a Reply